Cena · Ceník · Kolik stojí ...

Cena skleroterapie se vždy stanovuje na základě předchozí konzultace. Je potřeba stanovit rozsah výkonu, nejvhodnější způsob léčby, zda to bude formou sklerotizace, flebektomií (chirurgicky), atp.. Záležet bude i na tom, zda je nutná vstupní prohlídka formou duplexní sonografie povrchových a hlubokých žil nebo nikoliv. Některé kliniky uvádějí ceny bez kontrolního ošetření po zákroku, popřípadě bez pomůcek které budete potřebovat po výkonu (kompresní obvazy, ponožky, punčocháče ...), atd., zkrátka je potřeba přijít na konzultaci a poté zjišťovat cenu. Pro představu uvádíme průměrné ceny nejčastějších způsobů léčby níže. 

ORIENTAČNÍ CENY

Hradí skleroterapii nebo punčochy pojišťovna?

Dle diagnózy, stanoveného postupu (metody) léčby a kliniky kde zákrok podstoupíte. Úhrada zdravotní pojišťovnou se vztahovat nemusí (klinika nemusí mít uzavřen smluvní vztah právě s vaší pojišťovnou, nebo jde o způsob který nehradí žádná pojišťovna), popřípadě se vztahuje částečná nebo plná. Na podrobnosti se informujte předem na klinice nebo u ošetřujícího lékaře.

Například VZP hradí pouze provedení klasického chirurgického zákroku (radikální chirurgické ) odstranění křečových žil. Pojišťovna plně hradí také tzv. skleroterapii, používanou u metličkovitých varixů nebo u žilních spojek a zbytků po operaci varixů. Jinak se proplácení řídí podle platného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. To znamená na základě vykázání kódů existujících výkonů. Například laserem nebo radiofrekvenční metodou, nejsou tyto varianty zahrnuty mezi výkony hrazené z veřejného zdravotního pojištění, zaplatit si je tedy musíte sami.

Tabulka kompresních tříd punčoch a informace, zda se na ně vztahuje plná nebo částečná úhrada od zdravotních pojišťoven:

I. kompresní třída není hrazena vůbec
II. a III. kompresní třída 1x za půl roku, příspěvek od zdravotní pojišťovny, který zčásti či plně (podle druhu výrobku) pokrývá cenu pomůcky
IV. kompresní třída hrazena plně